Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:24
-00:46:51
+00:31:31
4214 3637
155 / 250
-00:30:59
+00:31:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii