Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:51:53
-00:43:56
+00:21:57
3156 224
150 / 427
-00:30:33
+00:14:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii