Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:27
-00:43:18
+00:33:58
8912 2342
334 / 446
-00:43:17
+00:26:48
00:31:54
-00:17:24
+00:14:22
788 788
32 / 76
-00:17:05
+00:08:47
01:05:13
-00:30:36
+00:35:17
8352 1905
347 / 395
-00:17:52
+00:31:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii