Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:21:08
-00:14:41
+00:51:12
9712 2724
9 / 12
-00:05:56
+00:31:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii