Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:10:14
-00:25:35
+00:40:18
9174 6783
395 / 427
-00:12:12
+00:33:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii