Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:43:48
-00:52:01
+00:13:52
502 476
16 / 112
-00:36:20
+00:07:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii