Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:04
-00:27:45
+00:38:08
8898 2216
43 / 45
-00:02:32
+00:30:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii