Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:07
-00:34:42
+00:31:11
7149 1350
316 / 427
-00:21:19
+00:23:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii