Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:07:53
-00:27:56
+00:37:57
8865 6669
380 / 427
-00:14:33
+00:30:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii