Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:26:17
-00:09:32
+00:56:21
9761 7010
391 / 391
+00:50:21
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii