Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:37:39
-00:58:10
+00:07:43
73 68
2 / 465
-00:44:30
+00:01:12
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii