Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:27
-00:34:22
+00:31:31
7261 1387
321 / 427
-00:20:59
+00:24:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii