Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:44:26
-00:51:23
+00:14:30
613 585
20 / 465
-00:37:43
+00:07:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii