Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:40
-00:38:14
+00:42:42
8345 2800
38 / 45
-00:13:27
+00:34:12
01:10:36
-00:25:13
+00:40:40
9211 2416
45 / 45
+00:32:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii