Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:09:05
-00:39:10
+00:39:12
5504 4463
156 / 179
-00:33:33
+00:28:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii