Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:45:56
-00:49:53
+00:16:00
926 880
30 / 465
-00:36:13
+00:09:29
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii