Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:38
-00:24:11
+00:41:42
9298 2475
403 / 427
-00:10:48
+00:34:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii