Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:41:14
-00:54:35
+00:11:18
223 211
9 / 427
-00:41:12
+00:04:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii