Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:15:02
-00:20:47
+00:45:06
9532 6914
419 / 427
-00:07:24
+00:37:48
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii