Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:05
-00:29:44
+00:36:09
8500 1990
359 / 427
-00:16:21
+00:28:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii