Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:57:56
-00:37:53
+00:28:00
5905 5073
255 / 427
-00:24:30
+00:20:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii