Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:45
-00:28:04
+00:37:49
8844 2186
377 / 427
-00:14:41
+00:30:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii