Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:04
-00:43:50
+00:37:06
7522 2297
40 / 45
-00:13:30
+00:26:15
01:07:57
-00:38:48
+00:38:28
10333 3176
49 / 55
-00:14:18
+00:28:41
01:08:23
-00:27:26
+00:38:27
8949 2246
45 / 53
-00:11:27
+00:28:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii