Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:36:23
-01:10:22
+00:06:54
33 31
1 / 593
-00:55:38
00:36:27
-00:59:22
+00:06:31
52 50
1 / 465
-00:45:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii