Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:38:34
-00:57:15
+00:08:38
94 88
5 / 423
-00:44:34
+00:08:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii