Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:33:28
-00:15:50
+00:15:56
1007 1007
64 / 91
-00:09:13
+00:08:43
01:08:24
-00:27:25
+00:38:28
8950 2247
389 / 427
-00:14:02
+00:31:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii