Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:24:46
-00:24:32
+00:07:14
52 52
5 / 121
-00:15:49
+00:01:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii