Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:42:39
-00:53:10
+00:12:43
349 329
18 / 427
-00:39:47
+00:05:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii