Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:04
-00:35:45
+00:30:08
6779 1189
299 / 427
-00:22:22
+00:22:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii