Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:55
-00:32:54
+00:32:59
7729 1602
335 / 427
-00:19:31
+00:25:41
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii