Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:39
-00:29:10
+00:36:43
8638 2068
417 / 478
-00:19:33
+00:36:15
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii