Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:45
-00:29:04
+00:36:49
8658 2078
369 / 427
-00:15:41
+00:29:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii