Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:48
-00:28:01
+00:37:52
8858 2194
379 / 427
-00:14:38
+00:30:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii