Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:54:25
-00:41:24
+00:24:29
4300 3887
18 / 45
-00:16:11
+00:16:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii