Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:36
-00:32:13
+00:33:40
7918 1692
340 / 427
-00:18:50
+00:26:22
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii