Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:24:46
-00:04:08
+00:13:05
173 173
K40 : 82
14 / 14
+00:11:48
00:38:04
-00:22:13
+00:21:27
1737 1737
70 / 83
-00:18:32
+00:15:51
00:36:28
-00:12:50
+00:18:56
1343 1343
59 / 68
-00:09:27
+00:12:19
01:06:38
-00:29:11
+00:36:42
8632 2065
336 / 375
-00:19:40
+00:31:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii