Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:32
-00:29:17
+00:36:36
8615 2056
365 / 427
-00:15:54
+00:29:18
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii