Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:38:37
-00:57:12
+00:08:41
98 92
4 / 478
-00:47:35
+00:08:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii