Biegnij Warszawo
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:57
-00:40:48
+00:36:28
9776 2833
387 / 461
-00:23:13
+00:27:27
01:12:49
-00:23:00
+00:42:53
9388 2527
384 / 403
-00:11:53
+00:36:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii