Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:36:39
-00:59:10
+00:06:43
56 4
3 / 478
-00:49:33
+00:06:15
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii