Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:29
-00:33:20
+00:32:33
7598 1548
368 / 478
-00:23:43
+00:32:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii