Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:49
-00:35:35
+00:29:18
2540 1925
M40 : 369
117 / 162
-00:22:52
+00:21:55
00:54:21
-00:52:24
+00:24:52
4509 3971
219 / 585
-00:38:40
+00:22:41
00:59:23
-00:36:26
+00:29:27
6500 5439
315 / 478
-00:26:49
+00:28:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii