Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:58:43
-00:37:06
+00:28:47
6209 5250
268 / 427
-00:23:43
+00:21:29
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii