Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:37
-00:26:12
+00:39:41
9098 2345
392 / 427
-00:12:49
+00:32:23
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii