Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:12:07
-00:23:42
+00:42:11
9342 6841
406 / 427
-00:10:19
+00:34:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii