Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:48
-00:26:01
+00:39:52
9128 2367
235 / 252
-00:11:40
+00:39:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii