Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:10:43
-00:25:06
+00:40:47
9221 6800
399 / 427
-00:11:43
+00:33:29
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii