Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:36:18
-01:10:27
+00:06:49
32 30
1 / 258
-00:45:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii