Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:15:24
-00:28:46
+00:45:04
8212 2778
K20 : 901
252 / 263
-00:11:39
+00:43:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii