Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:09
-00:45:36
+00:31:40
7998 1869
307 / 461
-00:28:01
+00:22:39
00:59:17
-00:36:32
+00:29:21
6456 1045
257 / 403
-00:25:25
+00:23:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii